Ngữ Văn Lớp 7: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu “Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn” Giải thích tác dụng kĩ hộ mình nha :((

Ngữ Văn Lớp 7: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu “Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn” Giải thích tác dụng kĩ hộ mình nha :((

Ngữ Văn Lớp 7:

Nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu “Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn”

Giải thích tác dụng kĩ hộ mình nha :((
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm