Ngữ Văn Lớp 7: Nêu các cách thể hiện lòng yêu nước của thế hệ trẻ Ét ô ét mai thi(*﹏*;).·´¯`(>

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

Nêu các cách thể hiện lòng yêu nước của thế hệ trẻ

Ét ô ét mai thi(*﹏*;).·´¯`(><)´¯`·.

Trả Lời

 1. Một số cách thể hiện lòng yêu nước của thế hệ trẻ:
  Cố gắng học tập thật tốt
  Kính trọng ông bà cha mẹ
  Không sa vào tệ nạn xã hội
  Tôn trọng pháp luật
  Chúc bạn học tốt!!
  mindayy~

  Trả lời

Viết một bình luận