Ngữ Văn Lớp 7: Lý thuyết về số từ chỉ số lượng

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

Lý thuyết về số từ chỉ số lượng

Trả Lời

  1. – Số từ : là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ
    VD : một, hai, ba…. ( chỉ số lượng )

    Trả lời

Viết một bình luận