Ngữ Văn Lớp 7: I. ĐỌC HIỆU: điểm) Dạc văn bản sau và trả lời các câu hỏi. Cổ tổng thống Mỹ overline p -Waxh là một người tốt cởi trọng

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

I. ĐỌC HIỆU: điểm) Dạc văn bản sau và trả lời các câu hỏi.

Cổ tổng thống Mỹ overline p -Waxh là một người tốt cởi trọng khái niệm thời gian. Có một lần, người thar kì của ông đến muộn hai phát và giải thích: -Đồng hồ của tôi có chút vấn đề, chạy không dùng quả, Washington đã nghiêm khắc nói: Một là ông đối một chiếc đồng hồ, hai là tôi sẽ thay một người thư kị” Từ đó về sau người thư kí của ông và những nhân viên công tác xung quanh ông không bao giờ dám sai giờ nữa.

Một người không đúng giờ, không chỉ lãng phí thời gian của bản thân mà còn lãng phí thời gian của người khác. Một người đến muộn hai phút có thể cưỡi một cái cho qua chuyện, nhưng nếu như bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp mười mấy người đợi một người, như vậy sẽ lãng phí thời gian của nhiều người, khô trách tổng thống Washington lại nghiêm khắc đến như vậy “

Câu 1. Xác định kiểu câu chia theo mục đích nói và chức năng của câu sau: Một là ông đổi một chiếc đồng hồ, hai là tôi sẽ thay một người thư kí..

Câu 2. Hậu quả của việc không đúng giờ.

Câu 3. Em có đồng ý với cách xử lý của Washington? Vì sao ?

Trả Lời

Viết một bình luận