Ngữ Văn Lớp 7: Hãy tìm một số thành ngữ có chứa số từ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

Hãy tìm một số thành ngữ có chứa số từ

Trả Lời

 1. Thành ngữ chứa số từ
  – Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
  – Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
  – Năm lần bảy lượt
  – Bảy nổi ba chìm
  – Một nghề cho chín còn hơn chín nghề
  – Một lòng một dạ
  – Ba mặt một lời
  – Tam tòng tứ đức
  – Thập tử nhất sinh
  – Sai một li, đi một dặm

  Trả lời
 2. Một số thành ngữ có chứa số từ là:
  – Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng.
  (số từ: một; ba)
  – Chín người, mười ý.
  (Số từ: chín, mười)
  – Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
  (Số từ: không)
  – Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình.
  (Số từ: hai, trăm).
  – No ba ngày tết, đói ba tháng hè.
  (Số từ: ba)
  – Trăm nghe không bằng một thấy.
  (Số từ: trăm, một)
  -…
  $#Friendly$

  Trả lời

Viết một bình luận