Ngữ Văn Lớp 7: xác định và cho biết cong dụng của trạng ngữ trong câu văn in đậm ” Có kẻ nói từ khi thi sĩ ca tụng cảnh núi non,hoa cỏ,núi non,hoa

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

xác định và cho biết cong dụng của trạng ngữ trong câu văn in đậm ” Có kẻ nói từ khi thi sĩ ca tụng cảnh núi non,hoa cỏ,núi non,hoa cỏ trông mới đẹp;từ khi có người lấy tiếng chim kêu,tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh,tiếng chim,tiếng suối nghe mới hay.

Trả Lời

 1. $Wally$
  Xác định và cho biết công dụng của trạng ngữ trong câu văn.
  $-$ Trạng ngữ:
  $+$ Từ khi thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ
  $+$ Từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh
  $⇒$ Tác dụng: Xác định nguyên nhân
  $→$ Hai trạng ngữ trên dùng để xác định, bổ sung thêm ý nghĩa về nguyên nhân cho sự việc “núi non, hoa cỏ trông mới đẹp” và “,tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay”

  Trả lời
 2. @$\text{JoonHae}$
  Trạn ngữ là :
  – Từ khi thi sĩ ca tụng cảnh núi non,hoa cỏ,núi non,hoa cỏ trông mới đẹp
  -> Bổ sung ý nghĩa chỉ nguyên nhân, từ đó là cho ý nghĩa câu văn thêm trọn vẹn
  – Từ khi có người lấy tiếng chim kêu,tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh
  -> Bổ sung ý nghĩa chỉ nguyên nhân, từ đó là cho ý nghĩa câu văn thêm trọn vẹn

  Trả lời

Viết một bình luận