Ngữ Văn Lớp 7: Nêu ví dụ cho các dạng điệp ngữ sau : -Điệp ngữ cách quãng -Điệp ngữ nối tiếp -Điệp ngữ chuyển tiếp Mỗi ý cho 2 ví dụ

Ngữ Văn Lớp 7: Nêu ví dụ cho các dạng điệp ngữ sau : -Điệp ngữ cách quãng -Điệp ngữ nối tiếp -Điệp ngữ chuyển tiếp Mỗi ý cho 2 ví dụ

Ngữ Văn Lớp 7: Nêu ví dụ cho các dạng điệp ngữ sau :
-Điệp ngữ cách quãng
-Điệp ngữ nối tiếp
-Điệp ngữ chuyển tiếp
Mỗi ý cho 2 ví dụ

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: Nêu ví dụ cho các dạng điệp ngữ sau : -Điệp ngữ cách quãng -Điệp ngữ nối tiếp -Điệp ngữ chuyển tiếp Mỗi ý cho 2 ví dụ”

 1. điệp ngữ ngắt quãng:
  vd1:”ta làm một con chim hót
          ta làm một cành hoa
          ta nhập vào hòa ca
           một nốt trầm xao xuyến”
  trong đoạn thơ trên điệp ngữ “ta” được tác giả lặp lại ba lần ở đầu mỗi câu .
  vd2:”tre xung phong xông vào xe tăng , đại bát. tre giữa làng, tre giữa nước , giữa mái nhà tranh , tre giữa đồng lúa chín. tre hi sinh để bảo vệ người. tre là anh hùng lao động . te là anh hùng chiến đấu!”
  điệp ngữ tre được lặp lại rất nhiều lần ở đầu câu văn và còn được lặp lại tận 4 lần trong.
  -điệp ngữ nối tiếp
  vd1:”anh đã đi tìm em rất lâu, rồi rất lâu
          thương em, thương em,anh thương em biết mấy”
  điệp ngữ chuyển 
  vd1:”khói tiêu tương thì cách hàm dương 
          cây hàm dương lại cách tiêu tương mấy trùng 
        cungftroong lại rồi cùng chẳng thấy
      thấy xanh xanh chỉ những mấy ngàn dâu
      ngàn dâu xanh kia ngắt một màu,
       lòng chàng ý thiếp thì ai sầu hơn ai?
  chúc em làm bài tốt
   

  Trả lời
 2. Điệp ngữ chuyển tiếp : Ví dụ 1 : Cùng nhau lại mà cùng chẳng thấy 
  Thấy  xanh xanh những mấy ngàn dâu 
  Ví dụ 2 : Bạn ấy yêu thích nhất là ăn táo . Ăn táo rất tốt cho sức khỏe . 
  Điệp ngữ nối tiếp : Ví dụ 1 : Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa
  Thương em , Thương em , Thương em biết mấy 
  Ví dụ 2 : Anh đã tìm em rất lâu , rất lâu .
  Điệp ngữ cách quãng : Ví dụ 1 : Trông trời , trông đất , trông mây 
  Ví dụ 2 : Trông mưa , trông gió , trông ngày , trông đêm .

  Trả lời

Viết một bình luận