Ngữ Văn Lớp 7: – Nêu nội dung chính của đoạn văn dưới đây : Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bì

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: – Nêu nội dung chính của đoạn văn dưới đây :
Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Trả Lời

 1. $\text{Nôi dùng chính là:}$
  $\text{Nói lên long yêu nước của nhân dân rất đáng quý, được ví như}$
  $\text{những vật rất đắt đỏ được trưng bày trong lồng kính, bình pha lê}$
  $\text{(những vật rất đắt đỏ, sang trọng) nên được lưu truyền từ đời này}$
  $\text{sang đời sau và mãi mãi giữ điều đó.}$

  Trả lời

Viết một bình luận