Ngữ Văn Lớp 7: Nêu dẫn chứng của Bác Hồ về câu nói “học, học nữa, học mãi”của Lê-nin

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Nêu dẫn chứng của Bác Hồ về câu nói “học, học nữa, học mãi”của Lê-nin

Trả Lời

  1. Câu tục ngữ được thể hiện qua tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước. Người đã tự mình học nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Hoa,…và có được một vốn hiểu biết phong phú về văn hóa các nước. Ngay cả khi trở thành một vị chủ tịch nước, Người vẫn tiếp tục học. Tinh thần đó của Bác đã được kế thừa, trong xã hội hiện tại, có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên tự mình học hỏi, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để có được kết quả cao trong học tập.
    Chúc bn học tốt!

    Trả lời

Viết một bình luận