Ngữ Văn Lớp 7: làm văn giải thích câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công. có nghĩa bóng và nghĩa đen nhé

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: làm văn giải thích câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công. có nghĩa bóng và nghĩa đen nhé

Trả Lời

  1.  Chính những thất bại đã tạo nên thành công, nhờ có thất bại mà có thành công. *Nghĩa bóng: Đây  lời khuyên, động viên với mỗi con người khi đứng trước thất bại: không nên nhụt chí sau những lần vấp ngã mà cần coi đó  bài học,  kinh nghiệm để đứng lên  bước tiếp.

    Trả lời

Viết một bình luận