Ngữ Văn Lớp 7: Hãy nêu suy nghĩ về tên quan phụ mẫu trong truyện chứ đoạn trích “Sống chết mặc bay”. trình bày thành một đoạn văn từ 4 đến 6 câu hoặc

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Hãy nêu suy nghĩ về tên quan phụ mẫu trong truyện chứ đoạn trích “Sống chết mặc bay”. trình bày thành một đoạn văn từ 4 đến 6 câu hoặc hơn, trong đó có sử dụng một câu bị động hoặc hơn (gạch chân và chú thí rõ)
—————————————-
Đề này là đề thi nhưng mình đã sửa lại đề rồi =))

Trả Lời

  1. Tên quan phụ mẫu đã được Phạm Duy Tốn khắc họa rõ nét trong  “Sống chết mặc bay”. Quan phụ mẫu hiện lên là một kẻ vô trách nhiệm. Dù quan được giao nhiệm vụ hộ đê nhưng thực tế quan lại ngồi trên đình cao hưởng lạc, không quan tâm đến sự sống chết của dân. Quan chơi bài, ù bài khi mà tình cảnh người dân thảm sầu: nhà cửa, ruộng vườn ngập trong biển nước. QUan phụ mẫu phải vô lương tâm và phi nhân tính đến thế nào mới có thể thờ ơ trước sự sống của người khác như vậy! Hăn chính là đại diện của giai cấp thống trị lúc bấy giờ và rất đáng lên án. 
    Câu bị động in đậm

    Trả lời

Viết một bình luận