Ngữ Văn Lớp 7: Giúp mik vs ạ, mik cần gấp Nhận xét cái hay của việc dùng từ “thánh thót” trong bài ca dao sau: Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ

Ngữ Văn Lớp 7: Giúp mik vs ạ, mik cần gấp Nhận xét cái hay của việc dùng từ “thánh thót” trong bài ca dao sau: Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ

Ngữ Văn Lớp 7: Giúp mik vs ạ, mik cần gấp
Nhận xét cái hay của việc dùng từ “thánh thót” trong bài ca dao sau:
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm