Ngữ Văn Lớp 7: Giải thích nghĩa của từ chân trong dòng thơ: ” Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời”. Hãy nêu 2 nghĩa khác của từ chân

Ngữ Văn Lớp 7: Giải thích nghĩa của từ chân trong dòng thơ: ” Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời”. Hãy nêu 2 nghĩa khác của từ chân

Ngữ Văn Lớp 7: Giải thích nghĩa của từ chân trong dòng thơ: ” Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời”. Hãy nêu 2 nghĩa khác của từ chân
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm