Ngữ Văn Lớp 7: em hiểu thế nào về nghĩa của từ đi trong câu: “dẫu đi trọn cả một khiếp người ” ? giúp mình với ạ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: em hiểu thế nào về nghĩa của từ đi trong câu: “dẫu đi trọn cả một khiếp người ” ?
giúp mình với ạ

Trả Lời

  1. Từ “đi” trong câu “dẫu đi trọn cả một khiếp người ” mang nghĩa chuyển. 
    “Đi” ở đây chúng ta có thể hiểu là sự trải qua, sống trên quãng đường đời của chính bản thân mình, vượt qua mọi chuyện, sống trọn kiếp con người.

    Trả lời
  2. Từ “đi” được sử dụng trong câu văn trên được hiểu với nghĩa lớn lao, mở rộng hơn nghĩa gốc. Từ “đi” có nghĩa gốc chỉ hoạt động di chuyển từ vị trí này qua vị trí khác bằng chân hoặc các phương tiện khác nhau. Còn từ “đi” trong câu văn trên là từ nhiều nghĩa, ý chỉ sự phát triển và trưởng thành từ lúc bé đến khi về già, chỉ sự trải qua của con người.

    Trả lời

Viết một bình luận