Ngữ Văn Lớp 7: Em hãy viết một đoạn văn chứng minh: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Em hãy viết một đoạn văn chứng minh: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Trả Lời

  1. Câu ca dao : Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn có mang một ý nghĩa sâu sắc. Câu nói ấy nói rằng : Bùn là một thứ bốc mùi rất kinh khủng. Bùn mang đến nhiều tác hại xung quanh mọi người khắp nơi. Nếu chúng ta mà nghịch bùn ném bùn vào mọi nơi và chơi với bùn thì sẽ bị hôi người và môi trường cũng bị ô nhiễm vì những cục bùn ném mọi nơi khi ta chơi không cẩn thận. 

    Trả lời

Viết một bình luận