Ngữ Văn Lớp 7: Em hãy nêu hiểu biết của em về tác giả của bài Cảnh Khuya

Ngữ Văn Lớp 7: Em hãy nêu hiểu biết của em về tác giả của bài Cảnh Khuya

Ngữ Văn Lớp 7: Em hãy nêu hiểu biết của em về tác giả của bài Cảnh Khuya

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: Em hãy nêu hiểu biết của em về tác giả của bài Cảnh Khuya”

 1. Hồ Chí Minh:
  – Quê quán: xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
  – Các tên từng được sử dụng: Nguyễn Sinh Cung (tên khai sinh), Nguyễn Tất Thành, Văn Ba, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh.
  – Cuộc đời: Người là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam, người đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh và giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội
  – Sự nghiệp sáng tác: Hồ Chí minh sáng tác nhiều thể loại, để lại một khối lượng tác phẩm lớn.
  – Các tác phẩm tiêu biểu:
  • Tuyên ngôn Độc lập (1945)
  • Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).
  • Đường kách mệnh (1927).
  • Con rồng tre (1922, kịch, đả kích vua Khải Định).
  • Các truyện ngắn: Pari (1922, Nhân đạo), Lời than vãn của bà Trưng trắc (1922, Nhân đạo), Con người biết mùi hun khói (1922, Nhân đạo), Vi hành (1923, Nhân đạo), Đoàn kết giai cấp (1924, Người cùng khổ), Con rùa (1925, Người cùng khổ), Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (1925, Người cùng khổ)
  • Nhật ký trong tù (1942, thơ).
  • Sửa đổi lối làm việc (1947).
  – Đánh giá:
  • Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và Cách mạng Việt Nam.
  • Hồ Chí Minh là một nhà thơ lớn của dân tộc và là Danh nhân văn hóa thế giới

  Trả lời
 2. Em hãy nêu hiểu biết của em về tác giả của bài Cảnh Khuya
  1. Tiểu sử
  – Hồ Chí Minh (1890-1969), quê tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
  – Người là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam, người đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh và giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội
  – Hồ Chí Minh là một nhà thơ lớn của dân tộc và là Danh nhân văn hóa thế giới
  2. Sự nghiệp sáng tác
  + Hồ Chí minh sáng tác nhiều thể loại, để lại một khối lượng tác phẩm lớn
  + Văn chính luận: Bản án chế độ thực dân Pháp, Tuyên ngôn độc lập, Lời
  kêu gọi toàn quốc kháng chiến…
  + Truyện, kí: Vi hành, Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
  + Thơ: Nhật kí trong tù, Thơ Hồ Chí Minh…

  Trả lời

Viết một bình luận