Ngữ Văn Lớp 7: Đúng và nhanh nhất e cho ctlhn ạ Tìm dấu gạch chấm phẩy,dấu chấm lửng có trong văn bản : Sống chết mặc bay và cho viết tác dụng

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Đúng và nhanh nhất e cho ctlhn ạ

Tìm dấu gạch chấm phẩy,dấu chấm lửng có trong văn bản : Sống chết mặc bay và cho viết tác dụng

Trả Lời

 1. chấm phẩy:
  1. Đánh dấu ranh giới giữa các về của một câu ghép có cấu tạo phức tạp.
  Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng X, thuộc phủ X.
  Lại có tiếng ào ào như thác chảy xiết; rồi lại có tiếng gà, chó, trâu, bò kêu vang tứ phía.
  2. Đánh dấu ranh giới giũa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp:
  Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết; kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!
  dấu chấm lửng:
  – Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết
  Cứ như cái cách quan ngồi ung dung như vậy, mà hai bên tả hữu, nha lại nghiêm trang, lính hầu rầm rập, thì đố ai dám bảo rằng: gần đó có sự nguy hiểm to, sắp sinh ra một cảnh nghìn sầu muôn thảm, trừ những kẻ lòng lang dạ thú, còn ai nghĩ đến, mà chẳng động tâm, thương xót đồng bào huyết mạch!…
  Rằng: “Mình có đôi, mà không dám phỗng qua mặt!”. Hèn chi mà quan chẳng ù luôn! Quan ù, ấy là hạnh phúc!…
  – Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng:
  Người kia: “Thất văn… Phỗng”, lúc mau, lúc khoan, ung dung êm ái, khi cười, khi nói vui vẻ dịu dàng.
  Bẩm… quan lớn… đê vỡ mất rồi!
  Đê vỡ rồi!… Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không?… Lính đâu?
  Dạ, bẩm…
  – Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
  Trăm hai mươi lá bài đen đỏ, có cái ma lực gì mà run rủi cho quan mê được như thế?…
  Đây rồi!… Thế chứ lại!
  Ù! Thông tôm, chi chi nảy!… Điếu, mày!

  Trả lời

Viết một bình luận