Ngữ Văn Lớp 7: Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt [] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm []
(Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục)
Câu 1:
Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 2:
Em hãy cho biết nhan đề của văn bản có ý nghĩa gì?
Câu 3:
Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích.
Câu 4:
Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của nó.
Câu 5:
Nêu công dụng của dấu chấm phẩy trong đoạn văn.Viết một bình luận

test_ai