Ngữ Văn Lớp 7: Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt [] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm []
(Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục)
Câu 1:
Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 2:
Em hãy cho biết nhan đề của văn bản có ý nghĩa gì?
Câu 3:
Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích.
Câu 4:
Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của nó.
Câu 5:
Nêu công dụng của dấu chấm phẩy trong đoạn văn.

Trả Lời

 1. Câu 1
  – Đoạn văn trên trích từ văn bản ” Sống chết mặc bay “
  – Tác giả : Phạm Duy Tốn
  – PTBĐ chính : miêu tả
  Câu 2.
  – Sống chết mặc bay được trích từ câu đầu của thành ngữ ” Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi “.
  Phê phán các tên quan phụ mẫu ăn chơi, thờ ơ, ích kỉ, sống xa hoa mặc người dân ở hoàn cảnh khốn hổ.
  Không quan tâm đến dân, một mình ăn uống sung túc.
  Câu 3.
  Nội dung ngắn gọn : Phê phán những người thờ ơ, ích kỉ trước nỗi đau, bất hạnh của người khác. Đồng thời, lên án những tên viên quan, ăn chơi không biết lo cho dân, cho nước. Lòng người không khác gì cầm thú. Tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít cũng chẳng quan tâm. Qua đó, Phạm Duy Tốn lên án sự thối nát của xã hội VN trước Cách Mạng T8 năm 1945.
  Câu 4
  – biện pháp tu từ : liệt kê
  – tác dụng : làm tăng hiệu quả biểu đạt, diễn đạt. Vẻ giàu có, đắt tiền, sang trọng của viên quan phụ mẫu.
  Câu 5
  Công dụng : biểu thị những ý liên quan đến câu trước

  Trả lời

Viết một bình luận