Ngữ Văn Lớp 7: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới Một anh chàng có con gà quý Mỗi một ngày đẻ một trứng vàng Chàng ta muốn chóng giàu san

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới Một anh chàng có con gà quý Mỗi một ngày đẻ một trứng vàng Chàng ta muốn chóng giàu san

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới
Một anh chàng có con gà quý
Mỗi một ngày đẻ một trứng vàng
Chàng ta muốn chóng giàu sang
Đem gà mổ thịt moi vàng cho nhanh
Nào ngờ đâu khi phanh bụng nó
Chỉ toàn thấy loại trứng thường ăn
Thói đời muốn bốc thật nhanh
Thì hay dẫn tới tay không sớm chiều
Xưa nay tham quá thành liều
Cho nên chì mất kéo theo cả chài
(La-phông-ten)
a. Chỉ ra bố cục và phân tích tính liên kết trong bài thơ trên?
b. Em hãy đặt nhan đề cho bài thơ trên?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm