Ngữ Văn Lớp 7: Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu: Mẹ ta không có yếm đào Nón mê thay nón quai thao đội đầu

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu: Mẹ ta không có yếm đào Nón mê thay nón quai thao đội đầu

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
Rối ren tay bí tay bầu
Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Phương thức biểu đạt là gì?
Câu 2: Nội dung tình cảm được biểu đạt trong bài thơ?
Câu 3: Xác định biện pháp tu từ trong câu: “Rối ren tay bí tay bầu”? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó
Câu 4: Đọc bài thơ trên, chỉ ra một từ ghép, một từ láy biểu cảm trực tiếp. Qua đó lời thơ gợi cho cảm xúc và suy nghĩ gì về mẹ?

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu: Mẹ ta không có yếm đào Nón mê thay nón quai thao đội đầu”

 1. 1. Thể thơ: lục bát
  PTBĐ: biểu cảm
  2. Nội dung: Hình ảnh người  mẹ và tình cảm của người con dành cho mẹ mình
  3. BPTT: điệp ngư “tay”
  -> Tác dụng: tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu thơ đồng thời nhấn mạnhd dược sự luôn tay, vất vả mà mẹ phải chịu.
  4. 
  Từ ghép: bốn mùa
  Từ láy: Rối ren
  Qua lời thơ gợi cho cảm xúc và suy nghĩ gì về mẹ. Mẹ là người phụ nữ vất vả, hy sinh cho những ước mơ của con, Mẹ luôn bao bọc, chở che cho con dù nắng hay mưa. Chúng ta cần dành lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu thương to lớn dành cho người mẹ.

  Trả lời

Viết một bình luận