Ngữ Văn Lớp 7: Có ý kiến rằng: *Đã là thơ thì nhất thiết phải trữ tình *Đã là văn thì nhất thiết thuộc tự sự -Em có đồng ý với ý kiến đó không?Theo em

Ngữ Văn Lớp 7: Có ý kiến rằng: *Đã là thơ thì nhất thiết phải trữ tình *Đã là văn thì nhất thiết thuộc tự sự -Em có đồng ý với ý kiến đó không?Theo em

Ngữ Văn Lớp 7: Có ý kiến rằng:
*Đã là thơ thì nhất thiết phải trữ tình
*Đã là văn thì nhất thiết thuộc tự sự
-Em có đồng ý với ý kiến đó không?Theo em, chuẩn để xá định “trữ tình” là gì?
GIÚP TÔI VỚIViết một bình luận

test_ai