Ngữ Văn Lớp 7: Có ý kiến rằng: *Đã là thơ thì nhất thiết phải trữ tình *Đã là văn thì nhất thiết thuộc tự sự -Em có đồng ý với ý kiến đó không?Theo em

Ngữ Văn Lớp 7: Có ý kiến rằng: *Đã là thơ thì nhất thiết phải trữ tình *Đã là văn thì nhất thiết thuộc tự sự -Em có đồng ý với ý kiến đó không?Theo em

Ngữ Văn Lớp 7: Có ý kiến rằng:
*Đã là thơ thì nhất thiết phải trữ tình
*Đã là văn thì nhất thiết thuộc tự sự
-Em có đồng ý với ý kiến đó không?Theo em, chuẩn để xá định “trữ tình” là gì?
GIÚP TÔI VỚI

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: Có ý kiến rằng: *Đã là thơ thì nhất thiết phải trữ tình *Đã là văn thì nhất thiết thuộc tự sự -Em có đồng ý với ý kiến đó không?Theo em”

  1. -Em không đồng ý với ý kiến đó vì thơ và văn chúng ta có thể sử dụng bất kỳ thể loại nào để diễn đạt ý của câu văn hay câu thơ.
    -Theo em để chuẩn xác định “trữ tình” là: Phương thức miêu tả của văn học, đó là phương thức thiên về diễn tả, bộc lộ cảm xúc, theo Hán Việt, “trữ tình” cũng có ý nghóa như vậy: “trữ” là thổ lộ ; “tình” là tình cảm, cảm xúc.

    Trả lời

Viết một bình luận