Ngữ Văn Lớp 7: Câu 1:đặt câu với mỡi cặp từ đồng âm sau: a,thân(danh từ)-thân(tính từ) b,trong(tính từ)-trong(giới từ) c,năm(danh từ)-năm(số từ)

Ngữ Văn Lớp 7: Câu 1:đặt câu với mỡi cặp từ đồng âm sau: a,thân(danh từ)-thân(tính từ) b,trong(tính từ)-trong(giới từ) c,năm(danh từ)-năm(số từ)

Ngữ Văn Lớp 7: Câu 1:đặt câu với mỡi cặp từ đồng âm sau:
a,thân(danh từ)-thân(tính từ)
b,trong(tính từ)-trong(giới từ)
c,năm(danh từ)-năm(số từ)
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm