Ngữ Văn Lớp 7: Cần gấp, giúp!! Tìm biện pháp tu từ chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó trong bài “Cô Tô” (*tui bị não ếch:])

Ngữ Văn Lớp 7: Cần gấp, giúp!! Tìm biện pháp tu từ chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó trong bài “Cô Tô” (*tui bị não ếch:])

Ngữ Văn Lớp 7: Cần gấp, giúp!!
Tìm biện pháp tu từ chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó trong bài “Cô Tô”
(*tui bị não ếch:])
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm