Ngữ Văn Lớp 7: Ca Huế là một di sản tinh thần đáng trân trọng, em hãy viết khoảng 3 5 dòng để trình bày việc em cần làm gì để bảo tồn di sản tinh thầ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Ca Huế là một di sản tinh thần đáng trân trọng, em hãy viết khoảng 3 5 dòng để trình bày việc em cần làm gì để bảo tồn di sản tinh thần này.
p/s: ai thi văn 7 rồi cho mình xin đề với:(

Trả Lời

  1. Trong thời gian vừa quan, việc giữ gìn các di sản văn hóa rất được nhà nước ta quan tâm, nó thể hiện ở các chính sách bảo tồn và phát triển. Chúng ta có thể thấy các công trình kiến trúc xưa cổ được bảo vệ và tu sửa như chùa Một Cột, cụm di tích thành Nội Huế hay khu vườn của ba anh em Tây Sơn ở Bình Định… Những dấu tích vẻ vang của quá khứ còn in dấu trên từng viên gạch, từng cái cây cổ thụ. Mỗi một người Việt Nam đều ý thức rất rõ về tầm quan trọng của việc bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc. Bảo vệ nét đẹp văn hóa chính là bảo vệ một phần tâm hồn của mình. Nhưng có một số ít các bạn trẻ còn chưa hiểu rõ giá trị của di sản văn hóa. Hành động vẽ lên di tích hay làm tổn thương các di sản văn hóa vẫn còn đâu đó. Chúng ta cần lên án và chỉ rõ ra những sai trái đó, để di sản văn hóa dân tộc mãi tồn tại theo thời gian.

    Trả lời

Viết một bình luận