Ngữ Văn Lớp 7: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát tr

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời.
Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì. Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.
Khi tiến bước vào tương lai, bạn làm sao tránh được sai lầm? Nếu bạn sợ sai thì bạn chẳng dám làm gì. Người khác bảo bạn sai chưa chắc bạn đã sai, vì tiêu chuẩn đúng sai khác nhau. Lúc đó bạn chớ ngừng tay, mà cứ tiếp tục làm, dù cho có gặp trắc trở. Thất bại là mẹ của thành công
( Theo Hồng Diễm Ngữ văn 7, tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015)
Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?
Câu 2: Xác định luận điểm chính của văn bản trên?
Câu 3: Tìm trạng ngữ trong văn bản trên và nêu công dụng của trạng ngữ đó ?

Trả Lời

 1. Câu 1.
  – Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
  Câu 2.
  – Luận điểm chính: “Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được.”
  Câu 3.
  Khi tiến bước vào tương lai, bạn làm sao tránh được sai lầm?”
  + Trạng ngữ: Khi tiến bước vào tương lai
  -> Công dụng: bổ sung thêm thông tin về mặt thời gian cho câu

  Trả lời

Viết một bình luận