Ngữ Văn Lớp 7: bài tập: chọn dẫn chứng phù hợp làm sáng tỏ luận điểm ” đoàn kết là sức mạnh”

Ngữ Văn Lớp 7: bài tập: chọn dẫn chứng phù hợp làm sáng tỏ luận điểm ” đoàn kết là sức mạnh”

Ngữ Văn Lớp 7: bài tập: chọn dẫn chứng phù hợp làm sáng tỏ luận điểm ” đoàn kết là sức mạnh”

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: bài tập: chọn dẫn chứng phù hợp làm sáng tỏ luận điểm ” đoàn kết là sức mạnh””

 1. Tình yêu nước sẵn có thể hiện chủ yếu nhất ở lòng căm thù quân xâm lược và tự hào với lịch sử, truyền thống, văn hóa… đất nước.
  Văn chương thể hiện sâu sắc và phong phú tình yeu nước sẵn có bằng những luận điểm sau đây:
  – Tự hào với cảnh đẹp non sông đất nước qua những bài ca dao về cảnh ba miền, những vùng đất sơn thủy hữu tình; văn hóa lâu đời, truyền thống đạo lí sâu sắc; tự hào về độc lập chủ quyền qua các áng văn thơ.
  – Nuôi dưỡng lòng căm thù sâu sắc với các thế lực thù địch trong và ngoài nước; quyết tâm đánh đuổi quân thù để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc.
  – Khát vọng về đất nước hòa bình.
   -Quân dân ta đoàn kết chống lại giặc xâm lược của các triều đại phương Bắc như quân Tống, Trần, Minh, Thanh.
  -Quân dân đoàn kết làm nên chiến công ở các chiến dịch Việt Bắc 1947, Biên giới 1950, Điện Biên Phủ 1954 đánh đuổi quân Pháp, phong trào Đồng khởi 1960, Điện Biên Phủ trên không 1972 và chiến thắng ở tổng tiến công mùa xuân năm 1975.
  -Lấy dẫn chứng qua lịch sử và thể hiện qua văn học.

  Trả lời
 2. Từ xưa đến nay, nhân dân ta luôn có tinh thần đoàn kết. Chúng được thể hiện rất nhiều qua những lúc chiến tranh hoạn nạn, dịch covid19,.. Đó chính là tinh thần đoàn kết giống như khi bạn làm một mình dù có cố gắng thế nào thì sự thành công sẽ là rất ít, nhưng khi bạn cùng mọi người cố gắng làm việc đó chắc chắn bạn sẽ luôn thành công. Vì khi đoàn kết thì mới làm được việc lớn và nhiều việc có ích hơn. Sự thành công luôn đến từ những việc nhỏ nhặt nhất như sự đoàn kết và thương yêu. Khi đoàn kết làm một điều gì đó nó sẽ tạo ra một sợi giây vô hình gắn kết chúng ta lại. Một tập thể làm việc thì chắc chắn sẽ luôn thành công như mong muốn, nó sẽ giúp thời gian làm việc được đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn những lần làm một mình. Câu tục ngữ này cũng được thể hiện giống như câu” Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Nó là một ví dụ điển hình cho sự thành công và đoàn kết của các bạn. Nhiều người làm ra một bộ đồ, một đôi dép,… chắc chắn sẽ nhanh hơn một người làm ra. Vì thế, hãy luôn trận trọng những thành phẩm, những kết quả của sự đoàn kết tạo ra, bạn nhé.
  $dinhtriman2010$

  Trả lời

Viết một bình luận