Ngữ Văn Lớp 7: Bài tập 1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu bem dưới: ” Nghe nói, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng, để bt đích xác hơn nữa, vua sai

Ngữ Văn Lớp 7: Bài tập 1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu bem dưới: ” Nghe nói, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng, để bt đích xác hơn nữa, vua sai

Ngữ Văn Lớp 7: Bài tập 1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu bem dưới:
” Nghe nói, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng, để bt đích xác hơn nữa, vua sai thử lại. Vua sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con hẹn năm sau phải nộp đủ nếu không cả làng phải tội.”
Bài 1. Tìm các danh từ có trong đoạn văn trên.
Bài 2. Tm các cụm danh từ có trong đoạn văn trên và phân tích cấu tạo của các cụm danh từ vừa tìm được.
SOS nhanh giú mk nha chút nữa mk phải nộp rồi.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm