Ngữ Văn Lớp 7: bài 1 điền cụm dt và điền vào mô hình cụm DT trong các câu sau a) em bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà b) vua cha yêu thương Mị Lương hế

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: bài 1 điền cụm dt và điền vào mô hình cụm DT trong các câu sau
a) em bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà
b) vua cha yêu thương Mị Lương hết mực muốn lấy cho con người chồng
c) cuối cùng chiều đình đều tìm cách giữ sứ thần ở công quán để đi tìm em bé thông minh nọ

Trả Lời

 1. a.
  Cụm danh từ: em bé
  Phụ trước: không có
  Thành phần chính: em
  Phụ sau: bé
  b.
  Cụm danh từ: người chồng
  Phụ trước: người 
  Thành phần chính: chồng
  Phụ sau: không có.
  c. 
  Cụm danh từ: em bé thông minh nọ.
  Phụ trước: không có
  Thành phần chính: em bé 
  Phụ sau: thông minh nọ.
  MinhhTruongg2009
  #minhhtruong16

  Trả lời

Viết một bình luận