Ngữ Văn Lớp 7: Xác định chủ ngữ vị ngữ/trạng ngữ trong các câu thơ sau Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh B

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Xác định chủ ngữ vị ngữ/trạng ngữ trong các câu thơ sau
Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi có quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì sau mỗi lần dông bão bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa.

Trả Lời

 1. – Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô// là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
                    CN                                             VN
  – Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi có quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì sau mỗi lần dông bão : TN
  bao giờ bầu trời Cô Tô// cũng trong sáng như vậy
         CN                            VN
  – Cây trên núi đảo// lại thêm xanh mượt
           CN1                           VN1 
  nước biển// lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi
       CN2                            VN2
  và cát// lại vàng giòn hơn nữa.
    CN3                    VN3

  Trả lời
 2. $#Hnkn$
  Câu : Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi có quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì sau mỗi lần dông bão bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy.
  – CN1 : ngày thứ năm trên đảo Cô Tô
  – VN1 : là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
  – TN1 : từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi có quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì sau mỗi lần dông bão bao giờ
  – CN2 : bầu trời Cô Tô
  – VN2 : cũng trong sáng như vậy
  Câu : Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đậm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa.
  – CN1 : cây trên núi đảo
  – VN1 : lại thêm xanh mượt
  – CN2 : nước biển
  – VN2 : lại lam biếc đậm đà hơn hết cả mọi khi
  – CN3 : và cát
  – VN3 : lại vàng giòn hơn nữa.

  Trả lời

Viết một bình luận