Ngữ Văn Lớp 7: xác định BPTT trong các câu sau và nêu tác dụng của chúng ? Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Ngữ Văn Lớp 7: xác định BPTT trong các câu sau và nêu tác dụng của chúng ? Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Ngữ Văn Lớp 7: xác định BPTT trong các câu sau và nêu tác dụng của chúng ?
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm