Ngữ Văn Lớp 7: 4, Câu sau mắc lỗi gì? Hãy chỉ ra lỗi và sửa lại cho đúng? – Bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho

Ngữ Văn Lớp 7: 4, Câu sau mắc lỗi gì? Hãy chỉ ra lỗi và sửa lại cho đúng? – Bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho

Ngữ Văn Lớp 7: 4, Câu sau mắc lỗi gì? Hãy chỉ ra lỗi và sửa lại cho đúng?
– Bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho vua chúa.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: 4, Câu sau mắc lỗi gì? Hãy chỉ ra lỗi và sửa lại cho đúng? – Bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho”

  1. Mắc lỗi thiếu chủ ngữ do rút gọn câu chưa hợp lí. Chỉ rút gọn câu khi chủ ngữ đứng trước được dùng trong câu hiện tại.
    Sửa lại: Tôi bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho vua chúa.

    Trả lời

Viết một bình luận