Ngữ Văn Lớp 7: 4, Câu sau mắc lỗi gì? Hãy chỉ ra lỗi và sửa lại cho đúng? – Bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho

Ngữ Văn Lớp 7: 4, Câu sau mắc lỗi gì? Hãy chỉ ra lỗi và sửa lại cho đúng? – Bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho

Ngữ Văn Lớp 7: 4, Câu sau mắc lỗi gì? Hãy chỉ ra lỗi và sửa lại cho đúng?
– Bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho vua chúa.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm