Ngữ Văn Lớp 7: 1) Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ Đứng lên thân cỏ thân rơm Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn

Ngữ Văn Lớp 7: 1) Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ Đứng lên thân cỏ thân rơm Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn

Ngữ Văn Lớp 7: 1) Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ
Đứng lên thân cỏ thân rơm
Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm