Ngữ Văn Lớp 6: Với các bạn học sinh thì có cái nhìn thoáng hơn về trang phục học đường, nhất là các bạn ở trường trung học và trường phổ thông, họ đã

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Với các bạn học sinh thì có cái nhìn thoáng hơn về trang phục học đường, nhất là các bạn ở trường trung học và trường phổ thông, họ đã biết làm điệu, biết ăn diện và thể hiện cá tính của bản thân mình. Chính vì vậy mà các bạn đã có những trang phục mang phong cách riêng của mình, nhiều trang phục không phù hợp với môi trường học đường, các bạn nữ đã bắt đầu biết làm đẹp, làm điệu, tô son điểm phấn, nhuộm tóc, mặc trang phục bó sát người. Với những trường hợp này các bạn đang thể hiện cái tôi của mình, nhưng lại đi sai hướng dẫn đến việc nó không phù hợp với những yêu cầu về trang phục học đường của sinh viên.
( Lê Hồng hạnh- Trang phục học đường mặc sao cho đúng và đẹp)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính
Câu2. Nêu nội dung chính của đoạn trích.

Trả Lời

 1. Câu 1
  phương thức biểu đạt chính:Nghị luận 
  Câu 2 
  Diễn đạt một cách cụ thể, đầy đủ cách ăn mặc của các bạn ở trường trung học và trường phổ thông:
  đẹp, thể hiện cá tính của mình nhưng không phù hợp với những yêu cầu về trang phục học đường của sinh viên.

  Trả lời

Viết một bình luận