Ngữ Văn Lớp 6: Trong mùa dịch, các y bác sĩ được gọi là gì? Nêu ý nghĩa của cách gọi ấy.

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Trong mùa dịch, các y bác sĩ được gọi là gì? Nêu ý nghĩa của cách gọi ấy.

Trả Lời

 1. Trong mùa dịch , các y bác sĩ được gọi là : Chiến sĩ áo trắng
  Ý nghĩa : Dịch Covid – 19 không chỉ là dịch mà cũng có thể ví như là giặc , các y bác sĩ phải hy sinh để chống dịch bảo vệ người dân như những chiến sĩ quân đội bảo vệ dân khỏi giặc ngoại xâm nên các bác sĩ được gọi là : Chiến sĩ áo trắng

  Trả lời
 2. $\text{Các y bác sĩ được gọi là: Chiến sĩ áo trắng}$
  $\text{Ý nghĩa: Nói lên dịch không chỉ là dịch mà còn là giặc}$
  $\text{các bác sĩ phải gồng mình chống dịch như những chiến}$
  $\text{sĩ chống giặc ngoại xâm nên các bác sĩ được ví như:}$
  $\text{“CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG“}$

  Trả lời

Viết một bình luận