Ngữ Văn Lớp 6: trong câu thơ trên ”Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi! Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt. Nắng chói sông Lô,hò ô tiếng hát Chu

Ngữ Văn Lớp 6: trong câu thơ trên ”Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi! Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt. Nắng chói sông Lô,hò ô tiếng hát Chu

Ngữ Văn Lớp 6: trong câu thơ trên
”Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt.
Nắng chói sông Lô,hò ô tiếng hát
Chuyến Phàn dào dạt bến nước Bình ca”
a)Hãy cho biết đâu là từ láy và cho biết tác dụngViết một bình luận

test_ai