Ngữ Văn Lớp 6: Tìm và phân tích td của ẩn dụ Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm phải trồng người

Ngữ Văn Lớp 6: Tìm và phân tích td của ẩn dụ Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm phải trồng người

Ngữ Văn Lớp 6: Tìm và phân tích td của ẩn dụ
Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm