Ngữ Văn Lớp 6: Tìm và phân tích các hoán dụ trong các ví dụ sau: Chồng ta áo rách ta thương     Chồng người áo gấm xông hương mặc người. (Ca dao) Sen

Ngữ Văn Lớp 6: Tìm và phân tích các hoán dụ trong các ví dụ sau: Chồng ta áo rách ta thương     Chồng người áo gấm xông hương mặc người. (Ca dao) Sen

Ngữ Văn Lớp 6: Tìm và phân tích các hoán dụ trong các ví dụ sau:
Chồng ta áo rách ta thương
    Chồng người áo gấm xông hương mặc người.
(Ca dao)
Sen tàn cúc lại nở hoa
 Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân       
(Nguyễn Du)
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá
(Chể Lan Viên)
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm