Ngữ Văn Lớp 6: Tìm những từ ghép có yếu tố Hán Việt : hải, thủy, gia, thiên

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Tìm những từ ghép có yếu tố Hán Việt : hải, thủy, gia, thiên

Trả Lời

    • Quốc: đế quốc, quốc hiệu, quốc gia, cường quốc, quốc kì, quốc vượng, quốc tế…
    • Sơn: sơn hà, sơn nam, thanh sơn, sơn cước, sơn tran, hồng sơn…
    • Cư: di cư, tản cư, định cư, ngụ cư, cư trú
    • Bại: thất bại, đại bại, thảm bại, bại vong,……

    Trả lời

Viết một bình luận