Ngữ Văn Lớp 6: tìm 2 đoạn văn ngắn có phép tu từ so sánh và nêu rõ tác dụng của phép so sánh đó trong diễn đạt

Ngữ Văn Lớp 6: tìm 2 đoạn văn ngắn có phép tu từ so sánh và nêu rõ tác dụng của phép so sánh đó trong diễn đạt

Ngữ Văn Lớp 6: tìm 2 đoạn văn ngắn có phép tu từ so sánh và nêu rõ tác dụng của phép so sánh đó trong diễn đạt
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm