Ngữ Văn Lớp 6: thí chủ đi qua xin dừng bước, lại đây giúp tại hạ, tại hạ rất cảm tạ ạ, tại hạ khóc ẻ với bà này rùi í Viết thư tạm biệt các thầy cô và

Ngữ Văn Lớp 6: thí chủ đi qua xin dừng bước, lại đây giúp tại hạ, tại hạ rất cảm tạ ạ, tại hạ khóc ẻ với bà này rùi í Viết thư tạm biệt các thầy cô và

Ngữ Văn Lớp 6: thí chủ đi qua xin dừng bước, lại đây giúp tại hạ, tại hạ rất cảm tạ ạ, tại hạ khóc ẻ với bà này rùi í
Viết thư tạm biệt các thầy cô và các bạn ở trường cũ khi bạn là một học sinh sắp chuyển đến trường mới trường
(tối đa 15 câu, phải tình cảm và giàu cảm xúc của một học sinh sắp chuyển trường, đừng sến quá nha)
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm