Ngữ Văn Lớp 6: “Thác bao nhiêu thác cũng qua Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời” Biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu trên là: A.ẩn dụ cách thức B.

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: “Thác bao nhiêu thác cũng qua
Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời”
Biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu trên là:
A.ẩn dụ cách thức B.ẩn dụ hình thức C.ẩn dụ chuyển đổi cảm giác D.ẩn dụ phẩm chất

Trả Lời

 1. “Thác bao nhiêu thác cũng qua
  Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời”
  -> Biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu trên là: 
  D. Ẩn dụ phẩm chất
  Vì: từ “thác” trong câu thơ trên muốn nói đến những khó khăn, gian lao, thử thách mà con người cần vượt qua trên cuộc đời. Nhấn mạnh sự cố gắng, vươn lên, dù khó khăn thử thách đến mấy con người đều có thể vượt qua.

  Trả lời
 2.      “Thác bao nhiêu thác cũng qua
  Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời”
  Biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu trên là:
  A.ẩn dụ cách thức
  B.ẩn dụ hình thức
  C.ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
  D.ẩn dụ phẩm chất
  ->Chọn đáp án D
  Vì : qua 2 câu thơ trên đã nhắc và dạy cho ta thấy được lòng kiên trì 
  #Lian

  Trả lời

Viết một bình luận