Ngữ Văn Lớp 6: PTBĐ của Bài Lượm PTBĐ của bài Đêm nay Bác Không ngủ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: PTBĐ của Bài Lượm
PTBĐ của bài Đêm nay Bác Không ngủ

Trả Lời

 1. – Bài “Lượm” :
  Phương thức biểu đạt : Tự sự + Miêu tả + Biểu cảm
  __________________________________________________________
  – Bài “Đêm nay Bác không ngủ” :
  Phương thức biểu đạt : Tự sự + Miêu tả + Biểu cảm

  Trả lời

Viết một bình luận