Ngữ Văn Lớp 6: Phần 1. Đọc hiểu Câu 1 : Trong câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn có nhưng nhân vật nào? Được kể ngôi thứ mấy? Người kể có trong câu chuyệ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Phần 1. Đọc hiểu
Câu 1 : Trong câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn có nhưng nhân vật nào? Được kể ngôi thứ mấy? Người kể có trong câu chuyện không?
Câu 2 : Chim Én giúp Dế Mèn đi chơi bằng cách nào?
Câu 3 : Nêu tên biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau : ‘ Nó bèn há mồm ra và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành. Và cho biết tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
Câu 4 : Cử chỉ hành động của hai con Chim Én thể hiện phẩm chất tối đẹp nào? Em có suy nghĩ gì về hành động của Dế Mèn?
Phần 2.
Câu 1 : Viết một đoạn văn ( từ 5 – 7 câu ) để nêu suy nghĩ của em về vấn đề : nên tôn trọng sự khác biệt hình thức của mọi người, không nên chê bai, chế giễu, làm tổn thương người khác
Câu 2 : Em đã từng học hoặc đọc các truyện cổ tích…Hãy trong vai một nhân vật trong chuyện đó và kể lại câu chuyện
Étt ô étt mng oiiii

Trả Lời

 1. Câu 1 :
  – Các nhân vật: Chim Én, Dế Mèn
   Ngôi thứ 3.
  – Người kể không có trong truyện.
  Câu 2 : – Hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô, Mèn ngậm vào giữa.
  Câu 3 : So sánh: nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.
  Câu 4 : 
  nêu được theo hướng:
  – Chim Én: Nhân ái, giúp đỡ người khác.
  – Dế Mèn: Ích kỉ, ngu ngốc.

  Trả lời
 2. Câu 1 :
  – Các nhân vật: Chim Én, Dế Mèn
  – Được kể vào ngôi  thứ 3.
  – Người kể không có trong truyện.
  Câu 2 :– Hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô, Mèn ngậm vào giữa.
  Câu 3 :So sánh: nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.
  nêu được theo hướng:
  – Chim Én: Nhân ái, giúp đỡ người khác.
  – Dế Mèn: Ích kỉ, ngu ngốc.

  Trả lời

Viết một bình luận