Ngữ Văn Lớp 6: Từ đoạn trích bấy giờ có giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta . Thế giặc rất mạnh nhà vua lo sợ bèn truyền sứ giả đi khắp nơi tìm ngư

Ngữ Văn Lớp 6: Từ đoạn trích bấy giờ có giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta . Thế giặc rất mạnh nhà vua lo sợ bèn truyền sứ giả đi khắp nơi tìm ngư

Ngữ Văn Lớp 6:

Từ đoạn trích bấy giờ có giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta . Thế giặc rất mạnh nhà vua lo sợ bèn truyền sứ giả đi khắp nơi tìm người cứu nước . Chú bé nge tin bỗng dưng cất tiếng nói với mẹ :

Mẹ ra mời sứ giả vào đây . Con xin thưa chuyện :

Sứ giả vào, chú bé dặn :

Viết đoạn văn từ 5-8 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật thánh gióng ,trong đó có sử dụng ít nhất 1 từ láy
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm