Ngữ Văn Lớp 6: Từ đoạn trích bấy giờ có giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta . Thế giặc rất mạnh nhà vua lo sợ bèn truyền sứ giả đi khắp nơi tìm ngư

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6:

Từ đoạn trích bấy giờ có giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta . Thế giặc rất mạnh nhà vua lo sợ bèn truyền sứ giả đi khắp nơi tìm người cứu nước . Chú bé nge tin bỗng dưng cất tiếng nói với mẹ :

Mẹ ra mời sứ giả vào đây . Con xin thưa chuyện :

Sứ giả vào, chú bé dặn :

Viết đoạn văn từ 5-8 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật thánh gióng ,trong đó có sử dụng ít nhất 1 từ láy

Trả Lời

  1. trong đoạn văn trên nói về tình thế nguy hiểm của bờ cõi nước ta .nước thì cần tìm người cứu nước thì trongc ảnh lâm nguy này thì cậu bé thánh gióng nhanh nhẹn bảo mẹ cho gặp sứ giả và nói chuyện. ban đầu mẹ gióng cũng bất ngờ lắm nhưng mẹ gióng phải chiều ý con mình.nên cũng ra gọi sứ giả vào .đoạn văn trên nói về sự lâm nguy vào tình huống nguy hiểm .
    $#chiha1234$

    Trả lời

Viết một bình luận