Ngữ Văn Lớp 6: Trạng ngữ trong câu sau có ý nghĩa gì một kép dưới bóng tre xanh gia giữ gìn một nền văn hóa lâu đời đóng ngoặc kép a chỉ thời gian

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6:

Trạng ngữ trong câu sau có ý nghĩa gì một kép dưới bóng tre xanh gia giữ gìn một nền văn hóa lâu đời đóng ngoặc kép a chỉ thời gian b thì điểm c chỉ phương tiện d chỉ nguyên nhân

Trả Lời

 1. của em nè:
  – Xác định trạng ngữ của các câu văn trong hai đoạn văn sau a) Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp. (…) Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỷ “văn minh”, “khai hoá” của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người. Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc. (Thép M i)
  b) Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng (…) Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ra ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lí, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột. (Vũ Bằng)
  – Cho biết thành phần trạng ngữ trong mỗi câu có ý ngh a chỉ gì ?
  – Các trạng ngữ ở mỗi câu đứng ở những vị trí nào ?
  – Em hãy đặt 3 câu văn. Mỗi một câu đều có thành phần trạng ngữ.
  – Viết một đoạn văn ngắn khoảng 15 dòng nêu cảm nhận của em về tinh thần chống dịch COVID-19 của nhân dân ta. Trong đoạn văn có câu văn có thành phần trạng ngữ, gạch chân câu văn đó.

  Trả lời

Viết một bình luận