Ngữ Văn Lớp 6: 1. + Giữ gìn cây xanh +sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên + Sử dụng năng lượng sạch + Giảm sử dụng

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6:

1.

+ Giữ gìn cây xanh

+sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên

+ Sử dụng năng lượng sạch

+ Giảm sử dụng túi nilông

+ Tận dụng ánh sáng mặt trời

+ Sử dụng các tiến bộ của khoa học

+ko xả rác

Từ các giải pháp đã đề xuất, em hãy lập kế hoạch bảo vệ môi trường

(làm càng ngắn gọn càng tốt cho mình nha)

Sáng mai cô mình kiểm tra rùi

Trả Lời

Viết một bình luận