Ngữ Văn Lớp 6: Nêu cảm nhận của em về trái đất?

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6:

Nêu cảm nhận của em về trái đất?

Trả Lời

  1. $\text{+}$ Cảm nhận của em về trái đất?
    $\text{}-$ Trái đất được như hôm nay, được hòa bình đến tận ngày nay là đều do những bàn tay to lớn của con người Việt. Cũng từ đó, cảm xúc của em về Trái đất : em rất tự hào, rất vui khi trái đất vẫn tồn tại một cách yên bình như vậy. Trái đất cũng là ngôi nhà thứ hai của con người, thiếu đi một nửa ngôi nhà thì sẽ cảm thấy rất buồn, thấy đơn độc, thiếu đi sự bao bọc, che chở của ngôi nhà này.
    $\text{#nguyenngockhanhlinh3}$

    Trả lời

Viết một bình luận