Ngữ Văn Lớp 6: Hiện nay việc vứt rác, xả rác ko đúng quy định vẫn sảy ra, trình bày ý kiến của em về hiện tượng này

Ngữ Văn Lớp 6: Hiện nay việc vứt rác, xả rác ko đúng quy định vẫn sảy ra, trình bày ý kiến của em về hiện tượng này

Ngữ Văn Lớp 6:

Hiện nay việc vứt rác, xả rác ko đúng quy định vẫn sảy ra, trình bày ý kiến của em về hiện tượng nàyViết một bình luận