Ngữ Văn Lớp 6: Câu 3 Lễ cúng thần lúa của người Chơ – ro thể hiện điều gì? A.Mối giao hòa, gắn bó giữa con người với thiên nhiên, cùng với ư

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6:

Câu 3 Lễ cúng thần lúa của người Chơ – ro thể hiện điều gì?

A.Mối giao hòa, gắn bó giữa con người với thiên nhiên, cùng với ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

B.Mối giao hòa, gắn bó giữa các vùng miền trên đất nước.

C. Mối giao hòa, gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

D.Ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trả Lời

  1. Câu 3. Lễ cúng thần lúa của người Chơ – ro thể hiện điều gì?
    -> Giải đáp: A. Mối giao hòa, gắn bó giữa con người với thiên nhiên, cùng với ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
    => Lễ cúng thần lúa của người Chơ – ro thể hiện mối giao hoà, gắn bó ân tình giữa con người với thiên thiên, ước mơ của con người về cuộc sống ấm no, hạnh phúc và lòng biết ơn của con người với những món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng.

    Trả lời

Viết một bình luận