Ngữ Văn Lớp 6: ” Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu? Hãy chỉ ra câu thơ có sử dụng BPTT nhân hóa ? phân tích và nêu tác dụng củ

Ngữ Văn Lớp 6: ” Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu? Hãy chỉ ra câu thơ có sử dụng BPTT nhân hóa ? phân tích và nêu tác dụng củ

Ngữ Văn Lớp 6: ” Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?
Hãy chỉ ra câu thơ có sử dụng BPTT nhân hóa ? phân tích và nêu tác dụng của nó
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm